1. Nie wydajemy duplikatów rewersu i nie odpowiadamy za ewentualne skutki zagubienia rewersu. Rewers jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu.
 2. Nie bierzemy odpowiedzialności za utratę danych lub oprogramowania podczas wykonywania czynności serwisowych.
 3. Nie jesteśmy zobowiązani do utworzenia kopii zapasowej lub do odtwarzania oryginalnej zawartości dysku po naprawie (chyba, że protokół przyjęcia sprzętu stanowi inaczej).
 4. Diagnozujemy sprzęt tylko pod kątem usterki podanej przez Klienta.
 5. Wyceniamy naprawę sprzętu dostarczonego do serwisu bezpłatnie.
  • Szczegółowa diagnostyka laptopa lub komputera stacjonarnego kosztuje 250 zł brutto i jest płatna tylko w przypadku rezygnacji z naprawy.
  • Jeśli Klient wyraził zgodę na rezygnację z naprawy z tylko sobie wiadomych przyczyn (dotyczy sprzętu będącego w trakcie naprawy, po wcześniejszej akceptacji jej warunków), ponosi koszt 350 zł.
 1. W przypadku wykonywania naprawy płatnej wymienione części będą zwracane Klientowi wyłącznie na jego żądanie złożone pisemne przy przyjęciu sprzętu do naprawy. W przeciwnym razie części będą przekazywane przez nas do recyclingu/utylizacji.
 2. Usuwamy usterki sprzętu powierzonego nam w okresie od 1 dnia do 14 dni roboczych, jednakże czas naprawy może się wydłużyć w przypadku, kiedy konieczne jest sprowadzenie części zamiennych; a także kiedy wykryjemy zatajone informacje o zalaniu, ingerencji osób postronnych w naprawę lub innych przyczyn komplikujących naprawę sprzętu.
 3. Usługa EXPRESS to usługa wykonywana poza kolejnością zgłoszeń i obejmuje dodatkowy koszt 200 zł. Nie gwarantujemy ukończenia naprawy w tym samym dniu roboczym (obejmującym diagnostykę i naprawę).
 4. Abyśmy mogli rozpatrzyć reklamację plomby gwarancyjne laptopa nie mogą być naruszone.
  • Czas naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni roboczych od chwili dostarczenia do serwisu. Czas ten może jednak ulec zmianie gdyby dostępność części była utrudniona.
  • Klient dostarcza sprzęt osobiście lub pokrywa koszt jego transportu do serwisu.
 1. Do czasu naprawy nie wliczane są dni świąteczne, soboty, niedziele oraz czas transportu sprzętu w obie strony. Jako początkową datę naprawy sprzętu przyjmuje się datę zatwierdzenia czasu i kosztów naprawy przez Klienta.
 2. Zastrzegamy sobie możliwość odstąpienia od wykonania naprawy w przypadku braku części zamiennych.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za legalność oprogramowania na komputerze Klienta.
 4. Ne odpowiadamy za akcesoria pozostawione w komputerze i nie zgłoszone w momencie oddawania sprzętu do naprawy.
 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za to, że podczas naprawy płyt głównych w laptopach ich stan może ulec pogorszeniu w około 2% przypadków. Jest to wynikiem procesu technologicznego naprawy.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do zwrotu nienaprawionego sprzętu, jeśli ma on objawy odmienne od tych zgłoszonych w zleceniu. Regeneracja układów SMD lub BGA (poza wymianą) może nie przynieść pożądanych rezultatów i w takim wypadku pozostaje wymiana podzespołu, o ile jest on dostępny.
 7. W przypadku, kiedy Klient nie odbiera sprzętu w ciągu 30 dni (licząc od dnia poinformowania o zakończeniu naprawy), zostanie obciążony kosztami magazynowania urządzenia (20 zł brutto za każdy dzień magazynowania).
  • Jeżeli kwota przekroczy rzeczywistą wartość sprzętu, zostanie on zutylizowany.
 1. Warunkiem odbioru sprzętu w okresie naliczania opłaty za przechowywanie jest uregulowanie opłaty w wysokości naliczonej na rzecz naszego serwisu.
 2. Koszty transportu sprzętu z i do naszego serwisu:
  • 0 zł w przypadku odbioru/odesłania z Warszawy i Marek sprzętu naprawionego w naszym serwisie (w przypadku rezygnacji z naprawy lub braku możliwości naprawy Klient ponosi koszt diagnostyki w wysokości 250 zł).
  • 20 zł w przypadku odbioru lub odesłania sprzętu do Klienta spoza Warszawy i Marek w przypadku naprawy oraz płatności przelewem (pobranie +10 zł). W przypadku rezygnacji z naprawy lub braku możliwości naprawy Klient ponosi koszt diagnostyki w wysokości 250 zł oraz koszt transportu.