I. Firma PC-Data nie wydaje duplikatów rewersu i nie odpowiada za ewentualne skutki zagubienia rewersu.

II. Firma PC-Data nie bierze odpowiedzialności za utratę danych lub oprogramowania podczas wykonywania czynności serwisowych.

III. Firma PC-Data nie jest zobowiązana do utworzenia kopii zapasowej lub do odtwarzania oryginalnej zawartości dysku po naprawie chyba, że protokół stanowi innaczej.

IV. Sprzęt zostanie zdiagnozowany tylko pod kątem usterki podanej przez klienta.

V. Czas naprawy gwarancyjnej wynosi do 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu. W przypadku konieczności wymiany części nie będących w powszechnej sprzedaży termin może ulec zmianie.

VI. Wycena napraw sprzętu dostarczonego do serwisu jest bezpłatna. Koszt szczegółolwej diagnozy sprzętu to 80zł brutto. W przypadku rezygnacji z naprawy na którą klient wyraził zgodę z przyczyn wiadomych tylko dla siebie, Klient jest obciążony kosztem 80 zł brutto.

VII. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za legalność oprogramowania na komputerze klienta.

VIII. Podczas naprawy płyt głównych w laptopach ich stan może ulec pogorszeniu w około 10% przypadków i PC-Data nie ponosi za to odpowiedzialności. Jest to wynikiem procesu technologicznego naprawy.

IX. Naprawy płyt głównych w laptopach wykonywane są bez uprzedniej konsultacji z Klientem do kwoty 350zł brutto.

X. Klient zobowiązany jest do odebrania sprzętu w ciągu 60 dni licząc od dnia poinformowania o zakończeniu naprawy. Po tym okresie sprzęt bedzie naliczana opłata 6zł brutto za każdy dzień przechowywania.

XI. Nieodebranie sprzętu przez Klienta, przez okres 3 miesięcy od dnia zawiadomienia, oznacza, iż Klient z własnej woli wyzbył się własności sprzętu jako rzeczy ruchomej, poprzez jej porzucenie w rozumieniu art. 180 Kodeksu cywilnego. Własność porzuconego sprzętu (niczyjej rzeczy ruchomej), na podstawie art. 181 Kodeksu cywilnego, nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne firma pc-data.